สินเชื่อบุคคลซิตี้

สมัครง่ายๆ แค่ส่งเอกสารทางแฟกซ์ อีเมล์ รู้ผลไว ดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
รายละเอียด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท
           วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ  (บาท) อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ต่อปี)

           ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ

           น้อยกว่า 100,000 28% 28%

           100,000-149,999 25% 26%

           150,000-199,999 24% 25%

           200,000-249,999 22% 24%

           250,000-299,999 21% 23%

           มากกว่า 299,999 19% 20%

  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
  • ค่า อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม

ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ค้างชำระ
  • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาระบุชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
 
CAPTCHA :
Please fill CAPTCHA. :
   
 

waymoney.com  © 2018 All rights reserved.

 
   ยางชะลอความเร็ว   เบาะหนังรถยนต์สระบุรี   รถเช่ากระบี่   โซล่าเซลล์   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×